Globale helligdage i december

Liste over de dage som betegnes som globale helligdage i december måned

Mange lande, verden over, har deres egne mærke og helligdage – mange af dem ligger i december, hvormed de ofte refereres til som globale helligdage i december. Herunder er der en liste over de dage som betegnes som globale helligdage i december måned eller som mærkedage.

AIDS Awarness Background

1. december – International AIDS-dag

Denne dag er en mindedag til de mennesker over hele verden, der har mistet livet til AIDS. Samme dag vises der støtte til alle, der kæmper med HIV i deres dagligdag. Samtidig benyttes dagen til at gøre opmærksom på den ulighed, der er i verden, i forhold til at behandle og stoppe AIDS og andre pandemier. Tilgang til medicin bør være en rettighed for alle mennesker i verden, uanset deres sociale og økonomiske baggrund.

Selvom International Aids-dag ikke er en af de globale helligdage i december, så er det stadig en meget vigtig dag.

2. december – International dag for afskaffelse af slaveri

40 millioner mennesker verden over menes at leve under slavelignende forhold. 150 millioner børn er udsat for børnearbejde. Denne dag bruges til at gøre opmærksom på, at slaveri stadig eksisterer, og at det er alles ansvar at stoppe det. Ligesom den internationale AIDS-dag er denne dag ikke en af de globale helligdage i december, men den burde måske være.

Slaveri hænger nemlig sammen med udnyttelsen af fattige mennesker og problematikken om ulighed i løn på globalt plan. 

Læs mere om dagen her.

Macro dandelion black and white. Freedom to Wish.
Handicapped man on wheelchair

3. december – International dag for personer med handicap

1 milliard mennesker verden over lever med et handicap. Mennesker med handicap er den mest udstødte gruppe af samfundet. Denne dag bruges til at gøre opmærksom på vigtigheden af inklusion af denne gruppe og lighed for alle. Alle mennesker har ret til et værdigt liv, uanset handicap, køn, etnicitet, sprog og politiske tilhørsforhold. Rundt omkring i verden er der hvert år events for at fastholde målene om inklusion og lighed.

Læs mere om dagen her.

4. december – International bankdag

Denne dag er international bankdag. Denne dag er heller ikke en af de globale helligdage i december, men det er alligevel en af mærkedagene i løbet af måneden.

Læs mere om International Bankdag her

5. december – International dag for frivilligt arbejde for økonomisk og social udvikling

Denne dag er en hyldest til alle i FN-frivillige, og alle andre der laver frivilligt arbejde. Verden er stadig et sted med uligheder, og på denne dag gøres der opmærksom på, at det kan ændres, hvis alle bidrager og hjælper hinanden. Det frivillige arbejde på globalt plan og i hvert samfundslag er et stort skridt i den rigtige retning.

Læs mere om dagen her 

Earth day

5. december – International dag for jord

Jorden er vores alle sammen dyrebareste eje. Denne dag er tilegnet den sunde jord. Forkert behandling af jorden får salte i jorden til at ophobe sig og gøre den ufrugtbar. Denne dag gøres der verden over opmærksom på jordens sårbare økosystem, og på at vi skal behandle jorden ordentligt, så den kan bevare sin frugtbarhed mange generationer frem i tiden.

Læs mere om dagen her

7. december – International dag for civil luftfart (ICAO)

International dag for civil luftfart skal til stadighed understrege luftfartens rolle i den økonomiske og sociale udvikling verden over. Der gøres opmærksom på luftfartens unikke rolle i forbindelsen mellem alle dele af verden. Ingen anden transportform kan overtage denne vigtige rolle.

Selvom denne dag er en global mærkedag, så er det dog ikke en af de globale helligdage i december.

Læs mere om dagen her.

Airplane in the windstorm
Anti bribery and corruption concept, Business man refusing and don

9. december – International anti-korruptionsdag

Korruption har indvirkning på alle områder af samfundet og står i vejen for ægte forandring. Denne dag bruges til verden over at henstille embedsmænd, rets håndhævere, mediefolk og alle andre med indflydelse om aldrig at deltage i korruption og kun bruge deres stillinger til at fremme ligestilling for alle. Korruption er kriminelt og bør til enhver tid afsløres og straffes.

Læs mere om dagen her.

 

9. december – International mindedag for ofre for folkemord

Denne dag mindes alle ofre for folkemord. Samtidig er budskabet denne dag, at det aldrig bør ske igen, og at de, der er ansvarlige for folkemord, skal findes og straffes. Folkemord er ikke kun en historisk ting, derfor har denne dag til stadighed stor betydning.

Læs mere om dagen her.

Church candle
Human hand hold glass Earth globe on green grass background

10. december – International menneskerettighedsdag

Den internationale dag for menneskerettigheder bruges til at fastholde, at menneskerettigheder gælder for alle mennesker uanset farve, køn, etnicitet, sprog eller politiske ståsted. Menneskerettighederne er det vigtigste, vi mennesker nogensinde er blevet enige om.

På trods af det, er det ikke en af de globale helligdage i december, men det er altså en rigtig vigtig dag rent historisk set.

Læs mere om dagen her.

11. december – International dag for bjerge

Bjerge er en vigtig del af verdens økosystem. Bæredygtig turisme i bjergene verden over er vigtig for fremadrettet at bevare biodiversitet og dette vigtige økosystem. Samtidig gøres der opmærksom på fattigdom i mange af verdens bjergområder, og at bæredygtig turisme kan have en positiv indvirkning på udviklingen i disse områder. Al biodiversiteten har en berettigelse i økosystemet og bør derfor bibeholdes.

Læs mere om dagen.

Beautiful mountains
Home Country Traveling, domestic travel, Country Escapes, Neutral color couple portrait. Local

12. december – International dag for neutralitet

Lande, der er neutrale, holder sig uden for enhver krig eller anden uoverensstemmelse andre lande i mellem. Denne dag mindes der om neutrale landes uvurderlige diplomatiske arbejde for at fremme freden i hele verden. Neutralitet er den eneste sikkerhed for diplomati.

Læs mere om dagen her.

12. december – International dag for universel sundhedsdækning

Verdens dag for universel sundhedsdækning har til formål at minde os alle om, at alle har ret til sundhedsdækning, men at det endnu ikke er en realitet i store dele af verden. Under en pandemi bliver verden ulige fordeling af sundhedspleje tydelig for alle.

Denne dag er selvfølgelig ikke en af de globale helligdage i december, da den understreger, hvor vigtigt sundhedsarbejde er.

Læs mere om dagen her.

healthcare

18. december –
Arabisk sprogdag

Arabisk sprogdag har til formål at gøre opmærksom på det arabiske sprog og alle andre sprog. Fred, værdighed og lighed for alle uanset sproglig baggrund.

Læs mere om dagen her.

Cranes flying overhead on Migration

18. december – International dag for migranter

Mennesker migrerer af forskellige årsager. Migration kan være både frivillig og tvunget. Tvungen migration kan være både politisk, social og ud af ren fattigdom. Denne dag er til for til stadighed at sikre både frivillige og ufrivillige migranters basale menneskerettigheder. Migranters basale menneskerettigheder er de samme som alle andres menneskerettigheder.

Læs mere om dagen for migranter her.


20. december – International solidaritetsdag

Bæredygtighed og solidaritet er menneskehedens vej ud af fattigdom, sygdom og sociale uligheder verden over. Denne dag bruges til at fejre verdens mangfoldighed og at fremme forståelsen for at solidaritet er vejen mod verdens fælles mål. Solidaritet uden fordom er den eneste måde, at verden som helhed kan nå frem til fælles mål.

Læs mere om dagen her.

Solidarity and unity conept. Cropped shot of business partners holding their hands together expressi
Young man with his little daughter decorating Christmas tree at home

25. december – Juledag

25. december er en af de få globale helligdage i december. Juledag er den officielle dag for fejringen af Jesus fødsel og dermed grundlaget for den kristne tro.

Læs mere om dagen her.

 

26. december – 2. Juledag

I England kaldes denne dag Boxing day. Det menes at referere til den gave som herremændene den dag gav deres ansatte. 2. Juledag er også en af de globale helligdage i december. 2. Juledag er Sankt Stefans dag, som var den første martyr i den kristne tro.

Læs mere om dagen her.

Christmas

31. december – Nytårsaften

Denne dag er ikke en af de globale helligdage i december, men fejres verden over som årets sidste dag og på grund af forventningerne til det nye år.

Læs mere om dagen her.