12. december – International dag for universel sundhedsdækning

Blog Post Title

Den Internationale dag for universel sundhedsdækning er endnu en international helligdag, som er skabt af FN. På dagen bringer man opmærksomhed angående sagen om at skaffe adgang til gode sundhedssektorer og medicinsk hjælp for alle. 

Sagen har FN kæmpet for og bragt opmærksomhed til længe. For eksempel, er sagen også en del af FNs 17 verdensmål fra 2015 – mere specifikt verdensmål nr. 3, der hedder “Sundhed og trivsel”. Den Internationale dag for universel sundhedsdækning er blot én af de mange globale helligdage i december

Historien bag og funktionen ved den internationale helligdag 

FN vedtog den 12. december som den Internationale dag for universel sundhedsdækning i 2017, og dagen har siden da været anerkendt som en international helligdag. Dagen blev skabt for at minde os alle om, at der stadig er mange som kæmper med at få adgang til anstændig sundhedspleje 

FN har adskillige gang udtalt sig om, at det især er de fattigere beboere rundt om i verden, som oplever mest mangel på sundhedspleje. Dagen promoverer forbedringen af hjælperessourcer i forbindelse med fysisk og mental sundhed, samt ønsket om at øge levetiden for alle verdens mennesker.  

Hvordan verdensmål 3: “Sundhed og trivsel” afspejler helligdagen 

Som nævnt ovenfor, så er den Internationale dag for universel sundhedsdækning afspejlet i FNs tredje verdensmål “Sundhed og trivsel”. Verdensmålet har mottoet “Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper.  

Under verdensmålet tilhører disse 13 delmål, hvorunder der er yderligere specifikationer: 

 • 3.1. Reducering af mødredødelighed. 
 • 3.2. Stoppes forbyggelige dødsfald blandt nyfødte og småbørn. 
 • 3.3. Afslutte forskellige epidemier, samt bekæmpelse af andre enormt smitsomme sygdomme. 
 • 3.4. Reducering af dødsfald i forbindelse med ikke-smitsomme sygdomme and mentale problemer. 
 • 3.5. Forebyggelse og behandling af stofmisbrug, nikotin og alkohol. 
 • 3.6. Halvering af dødsfald og skader fra trafikulykker. 
 • 3.7. Etabler muligheder for seksuelle og reproduktive sundhedspleje. 
 • 3.8. Opnås universel sundhedsdækning for alle. 
 • 3.9. Reducering af dødsfald og sygdom i forbindelse med kemikalier og forurening. 
 • 3.a. Implantation af tobakskontrol. 
 • 3.b. Optimering af forskning og udvikling af vacciner og medicin. 
 • 3.c. Forøgelse af finansiering og uddannelse af sundhedsvæsenet. 
 • 3.d. Alle lande skal styrke deres evne til at udsende varslinger og håndtering af sundhedsrisici. 

Sådan ønsker FN at tilnærme sig målet 

FN ønsker at fikse disse problemer i samarbejde med deres nuværende samarbejdspartnere og deres medlemslande. Derudover, så udrykker de også, at det ville være en fordel, at andre nationer og virksomheder eller organisationer stiller sig til rådighed som støtte til formålet. 

Den International dag for universel sundhedsdækning er altså kommet som et resultat af disse mål, FN har lavet. Dagen er en dag, som skal bruges til at promovere, samt huske hinanden på, hvad det er vi kæmper for angående universel sundhed.