26. december – 2. Juledag

Blog Post Title

2. Juledag er Sankt Stefans dag. Sankt Stefans er helgen og martyr. Han var selv jøde men forkyndte det kristne budskab. Han blev stenet til døde af andre jøder, der ikke godtog han forkyndelse. I den katolske kirke er 2. Juledag stadig forbeholdt martyren Sankt Stefans. I almindelighed er 2. Juledag endnu en juledag til fejring af Jesus fødsel. Dagen bruges til at samle familie og venner. 26. December er en af de globale helligdage i december.

Julens sidste helligdag

Dagen er den sidste helligdag i de traditionelle juledage. Juledagene består forude for dagen af juledag og første juledag.

Juledag er d. 24 december. I Danmark er d. 24 December den vigtigste helligdag. Denne dag fejres julen og dermed Jesus fødsel. Vi fejrer, traditionen tro, denne dag med helt bestemte ritualer, der ikke alle sammen har noget med kristendommen at gøre. Juletræet er eksempelvist en meget senere tilføjelse. Stjernen i toppen af træet er dog en påmindelse om den ledestjerne, der førte de tre vise mænd frem til det lille Jesus barn. Maden er heller ikke bundet i den kristne tro. I Danmark spiser vi and og får risalamande til dessert. Sangene, der synges, er ikke alle salmer, dog handler de fleste om Jesu fødsel, og at julen er fredens tid. Denne dag er den største og vigtigste helligdag i Danmark.

I mange andre lande er d. 25 December den vigtigste dag i julen. Julemorgen fejres som den første dag i Jesu liv. Der gives lige som herhjemme gaver

d. 26 december er den sidste helligdag i julen. Oprindeligt var den Sankt Stefans dag, hvilket den stadig fejres som i den katolske kirke. Herhjemme er den dog for det meste bare endnu en helligdag.

Jul i folkekirken

Alle landets folkekirker holder særlige gudstjenester, både til advent og i selve juledagene. Mange mennesker der ikke normalt går i kirke, besøger kirken til en eller flere af disse særlige gudstjenester.

I nogle kirker afholdes der en særlig midnatsgudstjeneste, for at fejre Jesus fødsel.

I andre lande er kirkegang, både til hverdag og også i julen, langt mere traditionsbundet og dermed en del af de faste ritualer, forbundet med julens helligdage.

Julen er hjerternes og fredens tid

Jesus er symbolet på kærlighed og hans budskab var og er fred mellem mennesker. Jesus udtrykte selv kærlighed til alle mennesker, uanset religion eller etnicitet. Julen kaldes derfor ofte for hjerternes fest og er tiden hvor stridigheder bør lægges på hylden.