5. december – International dag for jord

Blog Post Title

Når man snakker om helligdage i december, vil de fleste nok forbinde det med juledagene eller nytårsaften, men faktisk findes der en masse andre globale helligdage i december. I denne måned sættes der fokus på alt fra migranter og solidaritet til bjerge og jord. Man kan undre sig over, hvorfor man har en global helligdag, der skal handle om jord, for hvorfor skal man snakke om det? Der findes rigtig mange gode grunde til at gøre det, og nogle af dem vil blive uddybet her.

Vi lever i en verden med et truet økosystem

Man har fejret den internationale helligdag for jord siden 2014, idet man i FN tilbage i 2013 besluttede at gøre den 5. december til en global helligdag for jord. Man tog denne beslutning for at sætte et øget fokus på de problemer, vi står med på kloden i forhold til vores truede økosystem. Vi ser flere steder rundt om i verden i dag, hvordan jorden tørrer ud og bliver uegnet til at dyrke afgrøder. Det er et problem, der både fører til tørke, men også til sult i de lande, hvor det står værst til. Konsekvenserne er katastrofale, og derfor skal der gøres noget ved dette problem nu, før det er for sent.

Jord har stor betydning

For det er ikke kun landbruget man redder ved at passe på sin jord, nej det er så meget mere. Flere forskere peger på, at vi ved at have en sund jord kan bekæmpe problemer som oversvømmelser og klimaforandringer. Planetens skorpe er udgjort af jord, og den er så kompleks, at man stadig ikke har forstået den til fulde. Man arbejder på at få en større indsigt i jordens betydning, ikke bare for interessens skyld, men for vores fremtid. Det man allerede ved er, at hvis man kan komme problemerne til livs, så vil det have en mærkbar effekt for hele kloden, og derfor har vi en international helligdag for jord.

En tør jord medfører sult

Vi mennesker har behov for at have mad tilgængelig for at overleve, hvilket desværre er noget, som ikke alle har adgang til i dag. Nye tal viser, at der er omkring 815 millioner mennesker, hvilket svarer til cirka 13% af mennesker i verden, som går i seng sultne. Det er et kolossalt problem, som kun bliver større som verdensbefolkningen vokser og landbrugsjord bliver til ørken. Hvert år bliver et landbrugsområde, svarende til det dobbelte af Danmarks areal, omvendt til ørken. Dette er en udvikling, der ikke kan eller må fortsætte, når man kigger på den eksponentielle befolkningstilvækst, især i lande hvor tørken rammer.

Et sundt landbrug er fremtiden

Vi har dog ikke tabt endnu, heldigvis findes der metoder hvorpå landmænd kan genoprette den jord, der ellers er ubrugelig nu. Utroligt nok har man også fundet ud af, at man kan lagre CO2 i jorden, hvilket kan være med til at modvirke den globale opvarmning, vi oplever i disse år. Ved at gøre dette kan man for det første sørge for, at biodiversiteten i disse områder øges, og at man med en øget biodiversitet også kan forbedre vandmiljøet, altså en såkaldt win-win. Dog er der ikke nok at snakke om, hvad der kan gøres. Så sæt et kryds i kalenderen og vær med til at markere denne vigtige helligdag d. 5. december.