12. december – International dag for neutralitet

Blog Post Title

Denne dag er en hyldest til og en fejring af neutralitet. FN opfordrer til at denne dag bliver brugt på at gøre opmærksom på det uvurderlige arbejde, der kan udføres, på baggrund af neutralitet. Neutrale lande er en vigtig brik i fredsbevarende forhandlinger. 12. december er en af de globale helligdage i december.

Neutralitet

Neutralitet defineres som upartisk. Det vil sige, ikke at have en holdning for eller imod, og i stedet holde sig helt uden for. Når et land har status som neutralt, har det således ingen alliancer med andre lande. Et neutralt land har ikke indgået aftale om støtte til noget andet land, hverken før eller under en krise. Et neutralt land kan ikke tale på vegne af det ene eller det andet land, men kun fungere som upartisk mellemled. Neutralitet kan optræde som en permanent tilstand, som eksempelvis Schweiz. Permanent neutralitet forudsætter at man friholder sig fra deltagelse i alle fremtidige krige og uoverensstemmelser. Neutralitet kan også optræde som en midlertidig tilstand, eksempelvis under en konkret konflikt.

Neutralitet er grundlag for diplomati

Neutralitet giver grundlag for mægling og diplomati. Neutrale lande kan, via deres neutralitet, udfører diplomatisk arbejde, mellem de stridende lande. Diplomati kan fungere på neutral grund under en krise.

Neutrale lande har en nøglefunktion i det forebyggende arbejde

De neutrale lande har en nøglefunktion i det forebyggende arbejde. De bidrager med en platform, fra hvilken, diplomatisk arbejde og tidlige indsatser kan aftales. Neutrale lande kan således have en direkte indflydelse på at kriser ikke opstår. Uenigheder kan forhandles, på neutral grund, så de undgår at blive til kriser. På neutral grund kan stridende parter, eller deres repræsentanter, arbejde hen imod fredelige og diplomatiske løsninger.

Neutrale lande

Schweiz har siden 1815 været et permanent neutralt land. Schweiz har dermed afgivet erklæring om aldrig at deltage i krige mellem andre lande. Schweiz er dermed en permanent platform for diplomatisk arbejde med både forebyggelse og løsninger af konflikter, mellem andre lande. Schweiz er dog ikke et land uden hær. Schweiz har en fredsbevarende hær.

Siden 1864 har Sverige også været et neutralt land.

Under den kolde krig holdt Finland sig neutralt. Hvilket ikke var en hel nem øvelse, idet Finland grænser direkte op til Rusland.

Østrig har været neutralt land siden 1955.

Costa Rica kaldes landet uden hær og er også et neutralt land.

Irland har siden 2. Verdenskrig været et neutralt land. Irland er ikke medlem af NATO.