11. december – International dag for bjerge

Blog Post Title

Der er en lang række globale helligdage i december. Mon du kender dem alle? Den 11. december er det international dag for bjerge. Selvom dagen umiddelbart kan virke fjern for os danskere, som lever i et land uden bjerge, så er den bestemt ikke uvæsentlig. Bjerge spiller nemlig en stor rolle for mange mennesker jorden over – og i sidste ende også for os. 

Bjerge udgør en stor del af jorden

Bjerge udgør 27% af jordens landområde. De er derfor ikke helt uden betydning for livet her på jorden. Ud over at være hjemsted for mange mennesker her på jorden, så huser bjergene også mange særlige dyre- og plantearter. Faktisk ligger halvdelen af verdens bio-hotspots i bjergene, og mange særlige planter har fundet vej til bjergenes top. 

Klimaforandringer og den menneskelige øgede aktivitet i bjergene gør dog, at mange bjergområder i fremtiden vil forandres. På grund af de stigende temperaturer begynder man allerede nu at opleve flere planter på bjergtoppene. Det er selvfølgelig positivt for biodiversiteten, men det gør også, at der bliver konkurrence om pladsen. Og det er noget som i sidste ende vil presse de sjældne arter, der tidligere har haft områderne for sig selv. 

At bjergene forandres er langt fra uproblematisk. De spiller nemlig en stor rolle i forsyningen af både mad og vand. Mellem 60-80% af verdens vandressourcer kommer fra bjergene. Derudover bliver bjergsider brugt til dyrkelse af mange vigtige afgrøder, der er med til at forsyne store dele af jordens befolkning med mad. 

Bjergene er defor vigtigt. For os alle. Og det er ikke helt uvæsentlig at vi passer på dem, så de fortsat kan være hjemsted for dyr, planter og mennesker. Derfor sættes der fokus på bjergene og deres vigtig rolle den 11. december. Så vi husker, at vi skal passe på dem. 

Bjerge er en turistmagnet

15-20% af verdens turismer rejser til bjergdestinationer. Der er noget fascinerede over bjergene. Måske er det udsigten eller den særlige luft eller de særlige, anderledes kulturer, der er. I hvert fald vil vi gerne besøge bjergene, og det er der både fordele og ulemper ved. 

Mange af verdens bjergområder ligger i fattig områder. Disse fattige områder kan nyde godt af den stigende turisme og interesse for bjergene. Turismen kan dermed have en positiv indflydelse på fattigdom. Ulempen er dog, at turisme generelt ikke er særlig klimavenligt. Hverken transporten derhen eller selve opholdet. Derudover tærer den stigende menneskelig aktivitet på bjergene. Derfor er det vigtigt at man får vendt skabt en bæredygtig turistindustri. 

På den internationale dag for bjerge sættes der fokus på tiltag, der skal sikre bæredygtig turisme i bjergenes verden. Vi har brug for bjergene og bjergene har brug for os, men det hele skal foregå på en bæredygtig og klimavenlig måde, så alle kan passe på hinanden. Det er sådan noget, som man skal mindes om en gang imellem, og sådan en kollektiv reminder er Bjergenes Dag den 11. december.