4. december – International Bankdag

Blog Post Title

Der findes langt flere globale helligdage i december, end du måske går og tror. Nogle af dem har eksisteret længe, og andre af dem har kun ganske få år på bagen. Én af de relativt nyligt etablerede er International Bankdag, der hvert år fejres på d. 4. december. 

Forhistorien

Under FNs generalforsamling i 2015 blev der gjort status på de største globale udfordringer i vores tid. Og der blev sat et mål om i den forbindelse at have implementeret grundige løsningsmodeller for hver udfordring før 2030. Ifølge FN udgøres den allerstørste globale udfordring af fattigdom, og i bekæmpelsen af fattigdom er det nødvendigt både at sætte ind på et socialt, på et miljømæssigt og på et rent økonomisk plan. 
I Danmark har vi i form af velfærdsstaten et solidt, socialt sikkerhedsnet, som tillader os at passe på de borgere, der som udgangspunkt ikke har mulighed for at forsørge sig selv. Borgere i denne gruppe omfatter blandt andet ældre og kronisk syge, og selvom mange mener, at skatterne er for høje i et land som vores, er der også nogenlunde bred enighed om, at de høje skatter er sikkerhedsnettet værd. 
Der findes mange lande i verden, hvor et sådant sikkerhedsnet ikke eksisterer, og hvor folk født i fattigdom indtil videre ikke for alvor har kunnet gøre sig nogen forhåbninger om nogensinde at kunne komme til at leve uden sygdom og hungersnød, og delvist af denne globale erkendelse udsprang helligdagen International Bankdag. 

Det globale samarbejde 

International Bankdag blev som mange andre globale helligdage etableret af FN, og etableringen skete d. 19. december i 2019. Kampen mod fattigdom er sej og langtrukken, og der findes ikke nogen akutte løsninger på det omfattende problem. Men indtil nu er der blandt eksperterne enighed om, at løsningen på denne globale udfordring i høj grad er at finde i tværsektionelle samarbejder. Hvis nogle af de udpræget fattige nationer, der blandt andet hører til Afrika, skal ud af fattigdommens jerngreb, kræver det, at civile, private og offentlige instanser globalt set arbejder sammen om at udvikle en løsning.

International bankdag 2021

Der er efterhånden gået et stykke tid, siden man indså, at dét at sende penge til de fattigste lande i verden mest af alt kan betegnes som en akut eller meget kortvarig løsning, men til gengæld har udviklingen af bæredygtige, økonomiske løsningsmodeller potentialet til at kunne gøre en altafgørende forskel. I denne forbindelse er den viden og erfaring, som mange banker besidder, essentiel. Som de fleste andre globale helligdage, fejres International Bankdag ofte med et tema, og i 2021 lå fokus netop på bankernes potentielt enorme rolle i den globale bekæmpelse af fattigdom.