9. december – International anti-korruptionsdag

Blog Post Title

Den 9. december fejrer vi kampen mod korruption. Dagen er en af de mange globale helligdage i december og et symbol på, at vi ikke vil støtte sådan kriminalitet, som påvirker både samfundet som en helhed, men også den individuelle borger. 

Denne dag, skal bruges som en mindedag, hvor vi husker hinanden på de moralske forpligtelser vi har overfor os selv og vores medmennesker, når det kommer til korruption. I forbindelse med dagen, udgives der en årlig kampagne fra FN, som husker os på dette. 

Historien bag den internationale fejringsdag 

Grunden til fejringen af den international anti-korruptionsdag, er som sagt for at bringe opmærksomhed til problemet. Det er nemlig et issue, som præger alle afkroge af verden. 

Den Internationale anti-korruptionsdag blev officielt indført i 2005, efter at FN i slut 2003 fik udbredt sin politik til USA. Hvilket gjorde, at der kom et øget fokus på problemet, især inden for felterne: 

  • Uddannelse 
  • Sundhedssektoren 
  • Retfærdigheden i landet eller området 
  • Demokratiet 
  • Velstand blandt beboerne 
  • Samt udvikling

Sådan påvirker korruption de individuelle områder 

Korruption påvirker og besværer den sociale og økonomiske udvikling, da det gør det svært for individerne at få gavn af og benytte offentlige ressourcer i samfundet. For eksempel, vil nogen opleve særbehandling indenfor uddannelsessektoren, da de har højtstående kontakter.  

Et andet eksempel, er at individer ikke har lige så nem adgang til hjælp fra sundhedsvæsenet, igen fordi de ikke bliver prioriteret eller fordi visse ressourcer bliver utilgængelige fx af økonomiske årsager. Særbehandlingen af visse borgere resulterer i uretfærdighed mellem borgere.  

Det er som regel de fattigste i samfundet, som bliver ramt hårdes af korruption, da de ikke har samme mulighed for at købe eller snyde sig til ressourcer. Dette vil hindre velstanden blandt denne befolkningsgrupper samt sørge for, at der kommer mere afstand mellem de rigeste og fattigste i samfundet.  

Uligheden i magt og adgang til ressourcer påvirker demokratiet, da alle ikke har samme indflydelse, og dette vil hæmme udviklingen af området, da man fokuserer på en lille procentdel af befolkningens interesser, fremfor hvad der egentlig er bedst for samfundet som en helhed. 

Omkostningerne ved korruption og grunden til, at vi gør modstand 

Som bliver tydeliggjort ovenfor, så er der store konsekvenser ved korruption, og som sagt så kan ingen lande påstå, at dette ikke er et problem med korruption. Uanset om det er i mindre eller større grad, så vil alle nationer opleve at folk misbruger deres magt og penge til at komme længere op i rang og til tider forsøge at gennemføre specifikke politiske interesser.  

Der kan sættes nogle konkrete tal på omkostningerne forbundet med korruption: 

  • Årligt bliver der givet 683 milliarder kr. i bestikkelse på verdensplan. Bestikkelse er dog ikke så udbredt i Danmark, men til gengæld er det brugen af højtstående kontakter, som giver en enorm fordel. 
  • Årligt kan korruption koste op til 17% af et lands produktion.  

Det er altså et omfattende problem som FN har sat fokus på i mange år. Kampen mod korruption fortsætter, og FN har også inddraget dette som et globalt problem, der aktivt skal modarbejdes, i deres 17 verdensmål.